Koulukuljetus

Keiteleen esi- ja peruskoulun oppilaalle myönnetään koulumatkaetu, jos koulumatka on yli 3 km (esi-3. lk) tai yli 5 km (4.-9. lk). Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä tietä pitkin kodista kouluun. Koulumatkaedun voi saada myös jos koulumatka on arvioitu vaaralliseksi tai vaikeaksi. Arvioinnin perustana on sivistyslautakunnan näkemys koulumatkan vaarallisuudesta.

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

IMG_9470.JPG

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Tiedostot
Yhteystiedot

Elisa Konttinen

palvelusihteeri (sivistystoimi)

Nina Toikkanen

vararehtori