Koulupsykologi ja psykoterapeutti

Koulupsykologi työskentelee oppilaiden, heidän huoltajiensa ja opettajien kanssa kouluviihtyvyyden ja hyvin oppimistulosten puolesta. Hyvinvoivassa koulussa kenenkään ei tarvitse pelätä häirintää tai kiusaamista, sekä oppilailla että opettajilla on rauha keskittyä omaan työhönsä. Jokainen oppilas kasvaa ja kehittyy omaa, yksilöllistä vauhtiaan.

Koulupsykologi kuuluu koulun yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja on  mukana tarvittaessa kolmiportaisen tuen moniammatillisessa käsittelyssä oppimiseen liittyvissä asioissa. Koulupsykologi on osa yksilöllistä oppilashuoltoa ja hänen tehtävänään on tukea oppilaiden hyvinvointia koulussa. Koulupsykologi voi tehdä tarvittaessa oppilaille tutkimuksia esimerkiksi oppimisen haasteisiin liittyen.

Koulupsykologiin voi olla yhteydessä, kun herää huoli lapsen tai nuoren hyvinvoinnista, esim. mieliala, pelot, jännittäminen ja käyttäytymisen pulmat. Oppilas ja vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin aina halutessaan tai opetushenkilöstön, koulukuraattorin tai kouluterveydenhuollon suosituksesta.

Koulupsykologina toimii Anni Pehkonen. Hän on Keiteleellä tiistaisin ja vastaa silloin yhteydenottoihin Wilman kautta tai puhelimitse.
Psykoterapeuttina on Suvi Eestilä. Hän on tavattavissa kuukauden viimeisenä torstaina.

Anni Pehkonen

Koulupsykologi

Pohjois-Savon hyvinvointialue puhelinvaihde

Suvi Eestilä

psykoterapeutti

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja