Päivähoito esiopetusikäisille

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Keiteleellä esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Nilakan yhtenäiskoululla.

Heti eskaripäivän jälkeen hoito on pienryhmätoimintaa, jolloin oppilaalla on mahdollisuus lepo- ja rauhoittumishetkeen. Esioppilaat ovat omana ryhmänään klo 14.30-15 saakka, jolloin he yhdistyvät iltapäivätoimintaan. Tämä mahdollistaa, että eskarilaiset saavat kavereita yli luokkarajojen. Myös iltapäivätoiminnan käytänteet tulevat heille tutuiksi. Sisällöltään toiminta on samanlaista kuin koululla toimivassa aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja koulunkäynninohjaajien kanssa.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista, mutta siinä otetaan huomioon lapsen osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen.

luontoeskari7_saturaatikainen.jpg