Kunnallinen päiväkotihoito

Päivähoitoa järjestetään tarpeenmukaisesti eripituisena ja päivän eri aikoihin sijoittuvana toimintana. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia vaihdellen osapäiväisestä toimintapäiväpainotetusta ympärivuorokautiseen hoitoon.

Vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi on 42-paikkainen 1-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu päivähoitopaikka. Päiväkodissa on kaksi ryhmää Ankkuri ja Nappi. Ankkurin tilat ovat sopivia 3-6-vuotiaiden toimintaan ja Napin tilat alle 3-vuotiaille. Lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan.

Päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Päiväkotihoidosta peritään päivähoitomaksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

paivakoti2.jpg
Yhteystiedot

Mirka Järveläinen

Varhaiskasvatusjohtaja

Päiväkoti Ankkurinappi

Äyräpääntie 10 C, 72600 Keitele

Palvelupaikat

Vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi

Vuorohoitopäiväkoti Ankkurinappi on 1-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu päivähoitopaikka, joka on avoinna lasten hoitoaikojen mukaisesti.

Äyräpääntie 10 C, 72600 KEITELE,

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503