Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Ankkurinapissa. Vuorohoitopäiväkoti on avoinna lasten hoitoaikojen mukaisesti. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeen mukaan joko kokopäiväisenä tai osapäiväisenä.

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Päiväkotihoidosta peritään päivähoitomaksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).

Lapsi voi saada vuorohoitopaikan silloin, kun hänen vanhempansa tai muu huoltajansa tekee vuorotyötä tai opiskelee iltaisin. Vuorohoidossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen esimerkiksi iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai arki- ja juhlapyhinä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Yhteystiedot

Mirka Järveläinen

Varhaiskasvatusjohtaja