Perusopetus

Keiteleellä perusopetusta järjestetään keskustassa sijaitsevassa Nilakan yhtenäiskoulussa. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Toimi näin

Keiteleellä esikouluun osallistuneen oppilaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen ensimmäiselle luokalle. Jos lapsesi ei ole osallistunut Keiteleen kunnan järjestämään esiopetukseen, ota yhteyttä sivistystoimistoon.

Kesken lukuvuotta Keiteleelle muuttavan oppilaan huoltaja: ota yhteyttä Nilakan yhtenäiskoulun rehtoriin.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Nimetön.png
Yhteystiedot

Elisa Konttinen

palvelusihteeri (sivistystoimi)

Helinä Ahonen

opinto-ohjaaja

Nilakan yhtenäiskoulu

Koulutie 3-4, PL 48, 72600 Keitele

Nina Toikkanen

vararehtori

Ville Ahonen

rehtori/ sivistysjohtaja