Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapselle voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta ympäri vuoden. Lomakkeet löytyvät sähköisinä tai niitä voi hakea kunnantoimistolta tai päiväkoti Ankkurinapista. Hakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Kun kyseessä on äkillinen varhaiskasvatuspaikan tarve (vanhemman opiskelun tai työn aloitus), hakemus on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Päivähoitopaikat uudelle toimintakaudelle 1.8. alkaen ilmoitetaan haettavaksi keväällä. Hakemusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä mikäli lapsella on jo päivähoitopaikka. Hakemus täytyy uusia, kun lapsi aloittaa esikoulun ja tarvitsee aamu-iltapäivähoitoa tai mikäli lapsen nykyinen päivähoitomuoto halutaan vaihtaa perhepäivähoidosta päiväkotihoitoon tai päinvastoin.

Varhaiskasvatushakemus löytyy täältä.

Päätös lapsen varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille kirjallisena.

Päivähoitopaikan vastaanottaminen päättää kodinhoidontuen. Vanhemman on hyvä varmistaa KELAsta, että siellä on tieto lapsen päivähoidon aloittamisesta.

Yhteystiedot

Kaisa Hokkanen

varhaiskasvatusjohtaja
Tiedostot