Kotihoidontuki
Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelasta joko lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle kolmivuotias lapsi tai lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päivähoidon tuottaja.

Keiteleellä on käytössä myös lasten kotihoidontuen kuntalisä, jota maksetaan jokaisesta alle 3-vuotiaasta kotona hoidettavasta lapsesta. Kuntalisä on 120 €/kk.
Päivähoitopaikan vastaanottaminen päättää kodinhoidontuen. Vanhemman on hyvä varmistaa KELAsta, että siellä on tieto lapsen päivähoidon aloittamisesta.