Esiopetuksen päivähoito

luontoeskari7_saturaatikainen.jpg

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus päivähoitoon. Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Nilakan yhtenäiskoululla. Heti eskaripäivän jälkeen hoito on pienryhmätoimintaa, jolloin oppilaalla on mahdollisuus lepo – ja rauhoittumishetkeen. Toiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Esioppilaat ovat omana ryhmänään klo 14.30 - 15 saakka, jolloin he yhdistyvät iltapäivätoimintaan. Tämä mahdollistaa, että eskarilaiset saavat kavereita yli luokkarajojen. Myös iltapäivätoiminnan käytänteet tulevat heille tutuiksi.
Sisällöltään toiminta on samanlaista kuin koululla toimivassa aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Päivähoitoon haetaan samalla lomakkeella kuin esiopetukseen ilmoittaudutaan. Päivähoito on maksullista, mutta siinä otetaan huomioon lapsen osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen. Päivähoidosta peritään päivähoitomaksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016).
Keiteleen periaatteet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määrättäessä sekä asiakasmaksut löytyvät tältä sivulta.